Editorial

 

Интервью в журнале FAN https://fan-magazine.com/intervyu-s-fotografom-yuliey-preobrazhenskoy-vazhno-ne-brat-ot-klienta-vse-a-otdavat/

Интервью в журнале Модный дом https://fan-magazine.com/intervyu-s-fotografom-yuliey-preobrazhenskoy-vazhno-ne-brat-ot-klienta-vse-a-otdavat/